IGNIALIGHT: COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

Per un cel fosc: LED Ambre

El 2013, l'Institut Astrofísic de Canàries, va certificar les lluminàries d'Ignialight, fabricades amb tecnologia LED Ambre, com a aptes per ser instal·lades en zones de protecció medioambiental.

Certificacions | Col·laboracions

NO FA FALTA IL·LUMINAR MÉS, SINÓ MILLOR

La il·luminació en la nostra societat és una necessitat. Durant anys s'ha il·luminat de manera incontrolada, excesiva i moltes vegades sense buscar la tecnologia més eficient i respectuosa amb l'entorn. Ha arribat l'hora de prendre conciència i preservar el nostre entorn amb la tecnologia més eficient.

Per un cel fosc