LED AMBRE

El LED utilitzat per Ignialight és del tipo PC-Àmbar ( Phosphor Converted Amber), i s'elimina el pic d'emisió en els 440 nm mantinguent l'eficiència en nivells alts (135 lm/W)

aspectre d'emisió

En las temperaturas de color en las gamas de luz blanca ( 6500K, 4000K, 3000K ) radian un pico de emisión en la franja de los 440Nm que afecta en términos de contaminación lumínica y a la fauna nocturna. En la iluminación con Led PC Ámbar (~1800K ) desaparece el pico de emisión y se consigue una reducción notable del nivel de contaminación lumínica.

Afectació al medi nocturn

La gran majoria de vida animal, fauna i insectes estan adaptats per viure en un món nocturn, en la foscor és on s'amaguen dels seus depredadors, s'alimenten, cacen i es reprodueixen. La fauna és molt sensible a la radiació blavosa, mentre que la llum més ataronjada del LED PC Àmbar, és pràcticament invisible per ella, sense pertorbar els seus cicles vitals ni migratoris.

productEs led AMBRE

NO FA FALTA IL·LUMINAR MÉS, SINÓ MILLOR

La il·luminació en la nostra societat és una necessitat. Durant anys s'ha il·luminat de manera incontrolada, excesiva i moltes vegades sense buscar la tecnologia més eficient i respectuosa amb l'entorn. Ha arribat l'hora de prendre conciència i preservar el nostre entorn amb la tecnologia més eficient.

Per un cel fosc