tecnologia led

Papa, perquè no veig la via làctea?

per la contaminació lumínica

Les lluminàries tipus "globo" o amb vidre còncau no orientades pararel·lament al terra, emten una emisió de fluxe cap a l'hemisferi superior.

PER L'EMISSIÓ DE LLUM EN LONGITUD D'ONES CURTES

La llum blanca o freda emet un alt nivell de dispersió a l'atmosfera provocant contaminació lumínica. La llum càlida o rogenca, amb una longitud d'ona més llarga provoca menys contaminació lumínica.

NO FA FALTA IL·LUMINAR MÉS, SINÓ MILLOR

La il·luminació en la nostra societat és una necessitat. Durant anys s'ha il·luminat de manera incontrolada, excesiva i moltes vegades sense buscar la tecnologia més eficient i respectuosa amb l'entorn. Ha arribat l'hora de prendre conciència i preservar el nostre entorn amb la tecnologia més eficient.

Per un cel fosc